خواص ضد باکتریایی G. lucidum

درمان آلرژی ها و حساسیت های پوستی با گانودرما
دی ۳, ۱۳۹۷
خواص آنتی اکسیدان G. lucidum
دی ۸, ۱۳۹۷
نمایش همه

خواص ضد باکتریایی G. lucidum

در مطالعه اي که در سال 1994 توسط یون (Yoon) و همکاران بر روي اثر ضدباکتریایی عصاره آبی قارچ انجام گرفت، نشان داده شد که عصاره Ganoderma lucidum توانایی بازدارندگی از رشد 15 باکتري گرم مثبت و گرم منفی را دارا می باشد. یون و همکاران همچنین نشان دادند که توانایی بازدارندگی از رشد آنتی بیوتیک هاي دیگر در ترکیب با عصاره آبی بسیار بهتر از زمانی است که آنتی بیوتیک ها به تنهایی مورد استفاده قرار می گیرند. عصاره بوتانولی، اتانولی، متانولی هگزانی - دي کلرومتانی این قارچ نیز داراي توانایی بازدارندگی از رشد میکروارگانیسم هاست. تحقیقات انجام شده بر روي دو عصاره کلروفرمی و آبی گونه ایرانی نشان داد که عصاره کلروفرمی توانایی بازدارندگی بهتري نسبت به عصاره آبی دارد.

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *