خواندنی های گانودرما


شهریور ۱۲, ۱۳۹۷

مکانیسم عمل قارچ گانودرما

تعداد بازدید: 575
شهریور ۱۳, ۱۳۹۷

قارچ گانودرما و سرطان

تعداد بازدید: 203
شهریور ۱۳, ۱۳۹۷

قارچ گانودرما و بیماری های قلبی و عروقی

تعداد بازدید: 1,450
شهریور ۱۳, ۱۳۹۷

کاربردهای قارچ گانودرما

تعداد بازدید: 179
شهریور ۱۴, ۱۳۹۷

میزان مصرف قارچ گانودرما و اقدامات احتیاطی

تعداد بازدید: 138
شهریور ۱۴, ۱۳۹۷

مواد تشکیل دهنده قارچ گانودرما

تعداد بازدید: 1,307
شهریور ۱۴, ۱۳۹۷

نقش پلی ساکاریدهای گانودرما در درمان سرطان

تعداد بازدید: 380
شهریور ۱۴, ۱۳۹۷

تاثیر عصاره گانودرما بر دیابت، بیماری های کبدی و فشارخون

تعداد بازدید: 252
شهریور ۱۴, ۱۳۹۷

عوارض جانبی گانودرما

تعداد بازدید: 142
شهریور ۲۱, ۱۳۹۷

قارچ دارویی گانودرما چیست؟

تعداد بازدید: 291