خواندنی های گانودرما


شهریور ۱۲, ۱۳۹۷

مکانیسم عمل قارچ گانودرما

تعداد بازدید: 310
شهریور ۱۳, ۱۳۹۷

قارچ گانودرما و سرطان

تعداد بازدید: 142
شهریور ۱۳, ۱۳۹۷

قارچ گانودرما و بیماری های قلبی و عروقی

تعداد بازدید: 1,090
شهریور ۱۳, ۱۳۹۷

کاربردهای قارچ گانودرما

تعداد بازدید: 91
شهریور ۱۴, ۱۳۹۷

میزان مصرف قارچ گانودرما و اقدامات احتیاطی

تعداد بازدید: 102
شهریور ۱۴, ۱۳۹۷

مواد تشکیل دهنده قارچ گانودرما

تعداد بازدید: 833
شهریور ۱۴, ۱۳۹۷

نقش پلی ساکاریدهای گانودرما در درمان سرطان

تعداد بازدید: 224
شهریور ۱۴, ۱۳۹۷

تاثیر عصاره گانودرما بر دیابت، بیماری های کبدی و فشارخون

تعداد بازدید: 165
شهریور ۱۴, ۱۳۹۷

عوارض جانبی گانودرما

تعداد بازدید: 130
شهریور ۲۱, ۱۳۹۷

قارچ دارویی گانودرما چیست؟

تعداد بازدید: 213