خواندنی های گانودرما


شهریور ۱۲, ۱۳۹۷

مکانیسم عمل قارچ گانودرما

تعداد بازدید: 379
شهریور ۱۳, ۱۳۹۷

قارچ گانودرما و سرطان

تعداد بازدید: 159
شهریور ۱۳, ۱۳۹۷

قارچ گانودرما و بیماری های قلبی و عروقی

تعداد بازدید: 1,205
شهریور ۱۳, ۱۳۹۷

کاربردهای قارچ گانودرما

تعداد بازدید: 122
شهریور ۱۴, ۱۳۹۷

میزان مصرف قارچ گانودرما و اقدامات احتیاطی

تعداد بازدید: 112
شهریور ۱۴, ۱۳۹۷

مواد تشکیل دهنده قارچ گانودرما

تعداد بازدید: 980
شهریور ۱۴, ۱۳۹۷

نقش پلی ساکاریدهای گانودرما در درمان سرطان

تعداد بازدید: 245
شهریور ۱۴, ۱۳۹۷

تاثیر عصاره گانودرما بر دیابت، بیماری های کبدی و فشارخون

تعداد بازدید: 176
شهریور ۱۴, ۱۳۹۷

عوارض جانبی گانودرما

تعداد بازدید: 133
شهریور ۲۱, ۱۳۹۷

قارچ دارویی گانودرما چیست؟

تعداد بازدید: 226